Laikino atjungimo–prijungimo kainų nustatymas

Laikinas atjungimas nuo (prijungimas prie) – tai geriamojo vandens tiekimo sustabdymas tam tikram laikotarpiui.


Teikdamas šią paslaugą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas patiria atjungimo nuo (prijungimo prie) paslaugos sąnaudas, kurios, laikantis būtinųjų sąnaudų principo,  įskaičiuojamos į prijungimo (ar atjungimo) kainą. Į kainą įskaičiuojamos šios sąnaudos:

  • sklendės užsukimas (atsukimas) ir plombavimas,
  • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimas,
  • akto surašymas ir kiti darbai, būtini abonento arba vartotojo įrenginiams prijungti (atjungti),
  • atjungtos vandentiekio dalies vandens išleidimas (prireikus),
  • informacijos apie įvado atjungimą pateikimo atitinkamoms miesto tarnyboms sąnaudos,
  • atjungtos vandentiekio tinklo dalies praplovimas ir dezinfekavimas,
  • vandens mėginių paėmimas ir bakteriologinis tyrimas.