Kokioms geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paslaugoms yra nustatoma kaina

Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paslaugoms yra nustatomos tokios kainos:

 • geriamojo vandens tiekimo paslaugai, kurią sudaro
  • geriamojo vandens gavyba,
  • geriamojo vandens ruošimas,
  • geriamojo vandens pristatymas.
 • nuotekų tvarkymo paslaugai, kurią sudaro:
  • nuotekų surinkimas,
  • nuotekų transportavimas,
  • nuotekų valymas,
  • nuotekų dumblo tvarkymas,
  • paviršinių nuotekų tvarkymas.
 • pardavimo veiklai, t. y. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklai.


Geriamojo vandens kiekio matavimo vienetas yra kubinis metras (m3). Todėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai kaina nustatoma 1 m3 ir kiekvieną mėnesį ji priklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklai kaina nustatoma:

 • apskaitos prietaisui (individualiuose namuose)

arba

 • butui (daugiabučiuose).

Šiai veiklai vykdyti patiriamos sąnaudos nepriklauso nuo suvartoto geriamojo vandens kiekio, todėl kaina nekinta ir yra pastovi kiekvieną mėnesį.

Taigi jei Jūs gyvenate daugiabučiame name ir perkate geriamąjį vandenį, jo kainą sudaro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 1 m3 kaina ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina butui, o jei Jūsų daugiabutis namas su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytojų už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal daugiabučiame name įrengtų įvadinių apskaitos priemonių rodmenis, tai visam namui yra taikoma viena įvadinio atsiskaitomojo apskaitos prietaiso priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina, kurią namo administratorius padalija visiems butams.