Kas gali vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą?


Miestuose tekantis iš čiaupo geriamasis vanduo dažniausiai tiekiamas centralizuotai. Tokį vandens tiekimą vykdo bendrovės, turinčios Komisijos suteiktą licenciją, dar vadinamos geriamojo vandens tiekėjais ir (ar) nuotekų tvarkytojais.

Licencija suteikiama veiklai, reikalingai geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti, taip pat nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, apskaityti, tirti, išleisti į aplinką. Licencija suteikiama geriamajam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti konkrečioje teritorijoje. Sužinoti, kokiems subjektams yra suteiktos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, galite čia.

Taigi atskiruose miestuose ir miesteliuose geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikia skirtingi geriamojo vandens tiekėjai ir (arba) nuotekų tvarkytojai, kadangi licencija išduodama veiklai vykdyti apibrėžtoje teritorijoje, todėl viena bendrovė teikia geriamojo vandens tiekimo paslaugas Kaune, o kita Kretingoje.

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas užtikrina geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą visiems jo teritorijoje prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomos ir prižiūrimos infrastruktūros prijungtiems vartotojams, kurie į jį kreipiasi ir sudaro sutartis dėl paslaugų teikimo.