Kainų nustatymo procedūra

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, kurias mokame už teikiamas paslaugas, nustatomos dviem etapais:

Pirmuoju etapu kainų projektai turi būti suderinti su Komisija:

  • Nustatant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas  ir perskaičiuotas kainas, vertinant, ar savivaldybių taryboms nustačius kainas vartotojų mokama suma už paslaugas neviršys 4 proc. vidutinių mėnesio šeimos pajamų.

Antruoju etapu su Komisija suderintas kainas nustato savivaldybės:

  • Bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas ir perskaičiuotas bazines kainas.

Komisijos suderintas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas galite rasti Komisijos interneto svetainėje (kainas žiūrėkite čia).

Bazinė kaina nustatoma trejų metų laikotarpiui:

  • Pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos paslaugų kainos lygios patvirtintoms bazinėms kainoms;
  • Antraisiais ir trečiaisiais bazinių kainų galiojimo metais bazinės kainos tikslinamos ir vartotojams ar abonentams taikomos perskaičiuotos kainos (taikomos 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo datos).

Toliau nurodytais atvejais Komisija geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas gali nustatyti vienašališkai:

  • Kai geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas nepateikia Komisijai derinti kainų (bazinių bei perskaičiuojamų) projektų;
  • Kai savivaldybė per 30 kalendorinių dienų nenustato su Komisija suderintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios turi būti suderintos su Komisija, nustato savivaldybių, kurių teritorijoje vykdo veiklą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, tarybos.