Iš ko susideda geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo kaina?

Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teikiamų vartotojams ir abonentams paslaugų kainos yra reguliuojamos valstybės. Šį reguliavimą įgyvendina savivaldybių institucijos ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.  Plačiau apie tai  skaitykite dalyje „Kainų nustatymo procedūra“.

Principai, kuriais vadovaujantis nustatomos valstybės reguliuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos:

  • sąnaudų susigrąžinimo, t. y. teikiamų paslaugų kainos turi padengti tiekėjų patiriamas būtinąsias sąnaudas, susijusias su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą. Sužinokite, kas yra būtinosios sąnaudos

  • Nediskriminavimo, t. y. visiems vienodų sąlygų užtikrinimas.
  • „Teršėjas moka“, t. y. nuotekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti asmenys, kuriems tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų reguliavimo tikslas – užtikrinti, kad vartotojai gautų patikimas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas mažiausiomis sąnaudomis.