Garantinis geriamojo vandens tiekimas

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas privalo būti nenutrūkstantis procesas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą tais atvejais, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas, teisės aktuose yra įtvirtinta garantinio geriamojo vandens tiekimo paslauga.

Už garantinį geriamojo vandens tiekimo organizavimą atsakingos savivaldybės institucijos.

Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainą nustato savivaldybės taryba visam garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo laikotarpiui. Iki tol, kol kaina nustatoma, taikomos viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kuriam veiklos licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas, nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Garantinio geriamojo vandens tiekimo kaina apskaičiuojama vadovaujantis tais pačiais principais kaip ir įprastai skaičiuojant geriamojo vandens tiekimo kainas.