Būtinosios sąnaudos ir jų struktūra

Kiekvienas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, vykdydamas savo veiklą, patiria išlaidas, susijusias su įprastine įmonės veikla. Šios išlaidos ir  vadinamos sąnaudomis.

Geriamojo vandens sektoriaus kainų nustatymas grindžiamas bendrovės patiriamomis veiklos sąnaudomis, kurios priskiriamos būtinosioms sąnaudoms.

 Būtinosios sąnaudos – tai mažiausios sąnaudos, būtinos tam, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos:

  • būtų teikiamos saugiai ir patikimai;
  • būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimas, renovacija ir plėtra;
  • būtų sudarytos sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai išpirkti;
  • būtų sudarytos sąlygos naudotis geriamuoju vandeniu ir tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugomis;
  • būtų atsižvelgiama į aplinkos taršą ir vandens išteklių tausojimą.

Būtinosios sąnaudos nustatomos atskirai kiekvienai veiklai (geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo (buvusiai pardavimo veiklai)).

Taigi akivaizdu, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainai įtakos turi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos priežiūra, įgyvendintos investicijos, vartojimo apimtys, todėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos yra skirtingos: vienokios Vilniuje, kitokios Neringoje.