Šilumos tiekėjas

Šilumos tiekėjas tiekia šilumą vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis, valdo  ir eksploatuoja šilumos  perdavimo tinklą. Šilumos tiekėjas užtikrina patikimą, saugų ir mažiausiomis sąnaudomis pagrįstą šilumos tiekimą iki pastato įvado. Tolesnis  šilumos paskirstymas pačiame pastate priklauso nuo pastate įrengtos šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos, už kurios priežiūrą jau yra atsakingas šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. Šilumos tiekėjo veikla yra licencijuojama.