Šilumos ir karšto vandens vartotojai ir jų atstovai

Šilumos ir karšto vandens vartotojai yra visi asmenys, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginiai yra prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų.