Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas

Sistemos prižiūrėtojas užsiima sistemų priežiūros (eksploatacijos) verslu ir yra atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka. Jo pagrindinė funkcija – prižiūrėti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas (daugiau apie tai skaitykite čia).