Nepriklausomi šilumos gamintojai

Nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG) gamina ir parduoda šilumą šilumos tiekėjui, o turėdami šilumos tiekimo licenciją – ir vartotojui.

 


NŠG privaloma šilumos kainodara nėra taikoma, nebent nepriklausomi šilumos gamintojai atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra gavę ES finansinę, savivaldybės ar kitokią paramą;
  • gauna remtiną elektros tarifą, t. y. naudoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomas fiksuoto tarifo priemones;
  • užima daugiau kaip 1/3 CŠT sistemos.

Komisija  rengia ir skelbia NŠG gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgas, kuriose NŠG rinka analizuojama pagal pagamintą ir šilumos tiekėjams parduotą kiekį, šilumos gamybai naudojamo kuro rūšis bei geografinį pasiskirstymą.

 NŠG sąrašas skelbiamas ir nuolat atnaujinamas Komisijos svetainėje www.regula.lt