Šilumos perdavimas tinklais


Šilumos perdavimas – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais.
Šilumos perdavimo tinklas (ŠPT) – sujungtų vamzdynų ir įrenginių sistema, skirta pristatyti šilumnešiu šilumą iš gamintojo vartotojams. 
Pagal savo paskirtį ŠPT būna: magistraliniai, skirstomieji ir įvadai.


Magistraliniai tinklai jungia šilumos šaltinį ir skirstomuosius tinklus. Pastarieji paskirsto šilumnešį atskiriems vartotojams. Pagal šių tinklų savitarpio ryšį skiriamos šakotoji, žiedinė ir mišri šilumos tiekimo tinklų schemos.