Tolygaus šildymo sąlyga – kas tai?

Jeigu Jūsų bute įrengta šildymo sistema su individualiais apskaitos prietaisais ir Jūs, norėdami taupyti šildymą, visiškai arba minimaliai paliksite atsuktus termostatinius ventilius, Jūsų bute oro temperatūra gali būti norminė arba artima norminei (18–22°C). Taip atsitinka todėl, kad į Jūsų butą per vidines pertvaras patenka šiluma iš gretimų butų ir patalpų, kadangi šiluma pagal fizikos dėsnius juda ten, kur šalčiau. Tokiu atveju butas iš tiesų šildomas gretimai esančių butų sąskaita. Užkertant kelią tokio pobūdžio piktnaudžiavimams, nustatytas minimalios tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, kuris leidžia apskaičiuoti, kiek nešildomas ar šildomas minimaliai butas suvartojo energijos gretimų butų sąskaita. Rekomenduojamas koeficientas yra 0,4.

1 m2 buto naudingojo ploto šildyti suvartotas šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį turi būti lygus arba didesnis už namo 1 m2 naudingojo ploto šildyti suvartotą šilumos kiekį, padaugintą iš namo tolygaus šildymo koeficiento:

Jei nesilaikote tolygaus šildymo sąlygos – apskaičiuojant mokėtiną sumą už šildymą butui, kurio šilumos suvartojimas netenkina tolygaus šildymo sąlygos, bus priskiriamas papildomas šilumos kiekis, kurio trūksta butui iki tolygaus šildymo sąlygos tenkinimo.