Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms

Šilumos kiekį bendrosioms reikmėms sąlyginai galima padalinti į dvi dalis:

  • šilumos kiekis, išsiskiriantis nuo bendrojo naudojimo patalpose įrengtų šildymo prietaisų;
  • šilumos nuostoliai, susidarantys eksploatuojant šildymo sistemą;

  

 

Tiekiant šilumą pastato vidaus šilumos tiekimo vamzdynais nuo pastato šilumos įvado iki vartotojų butų, neišvengiamai susidaro šilumos nuostoliai. Šie šilumos energijos srautai apšildo visas namo konstrukcijas ir ertmes nuo apatinio aukšto grindų iki viršutinio aukšto lubų, ir bendrojo naudojimo patalpas, užtikrinant, kad pastato konstrukcijos, pertvaros ir kiti pastato elementai ilgiau atitiktų pastato projektinius parametrus.

Kaip matyti, net ir nesant šildymo prietaisų bendrojo naudojimo patalpose, į šilumos kiekį bendrosioms reikmėms patenka šilumos nuostoliai, susidarantys eksploatuojant šildymo sistemą.

Pastato bendrojo naudojimo patalpoms priskiriama:

  • pastato laiptinės;
  • holai;
  • koridoriai;
  • galerijos;
  • palėpės;
  • sandėliai, rūsiai, pusrūsiai;
  • kitos patalpos, kurios nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams.

Šaltuoju metų laikotarpiu pastato laiptinėse, koridoriuose, holuose ir vestibiuliuose oro temperatūra privalo būti ne mažesnė nei 14-16oC; rūsiuose ir sandėliuose – ne mažesnė nei 4–8oC.