Pastato karšto vandens ir šilumos tiekimo sistema

Pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo sistema – pastate įrengtos techninės priemonės, skirtos pastate gaminamai ar į pastatą patiektai šilumai ir karštam vandeniui pristatyti į butus. Karšto vandens tiekimo sistemoje suvartota šilumos energija skirta karštam vandeniui paruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (karšto vandens cirkuliacijai vamzdynuose, vonios patalpoms šildyti („gyvatukui“) ir kt.).

 

Šildymo sistema gali būti:

  • Kolektorinė – kai sistemoje visi buto radiatoriai sujungiami tarpusavyje (prijungti prie kolektoriaus), o kolektorius prijungiamas prie vieno cirkuliacinio stovo. Laiptų aikštelėje, prie kiekvieno buto įrengtame šilumos skyde sumontuojami uždaromieji buto sistemos ventiliai, šilumos ir karšto vandens skaitikliai. Uždaromaisiais ventiliais galite atjungti šildymą ar karštą vandenį tik savo butui, nenutraukdami kitiems butams šilumos ir karšto vandens tiekimo.
  • Stovų sistema – kai kiekvieno buto kambario radiatorius prijungtas prie atskiro stovo (kitaip tariant, jei Jūs užsuksite savo buto radiatoriaus ventilį, nešils tik užsuktas radiatorius):
    • Vienvamzdė – šildymo sistema, kurioje vanduo į radiatorius patenka ir iš jų išteka į grąžinimo magistralę tuo pačiu vamzdžiu (stovu);
    • Dvivamzdė – šildymo sistema, kurioje vanduo į radiatorius patenka vienu vamzdžiu (tiekimo stovu), o iš jų išteka į kitą vamzdį (grąžinimo stovą).