Kas yra atsakingas už daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą?

Pastato bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas atliekantis valdytojas gali būti:

Valdytojas pasirenka šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją, su kuriuo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį. O prižiūrėtojas sudaro sutartis dėl šilumos tiekimo namo gyventojams su šilumos ir karšto vandens tiekėju.

Prižiūrėtojas atsakingas už:

  • reikiamą temperatūrą butuose,
  • karšto vandens temperatūrą,
  • kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą,
  • vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą,
  • pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Taigi daugiabučio gyvenamojo namo bei jame įrengtos bendrąja nuosavybe valdomos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos būklė daugiausia priklauso nuo pastato bendraturčių, valdytojo  bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos.