Kas lemia sąskaitos už šildymą dydį?

Šildymo sąskaitos dydį lemia šiluminės energijos vieneto kainos (ct/kWh) ir suvartotos energijos kiekio (kWh/mėn) sandauga:

Taigi akivaizdu, kad sąskaitos dydžiui įtakos turi du kintamieji:

  1. Šilumos kaina (plačiau apie tai skaitykite čia),
    kurios dydis nuo Jūsų nepriklauso;
  2. Suvartotas energijos kiekis, kurio dydis priklauso nuo Jūsų.

Didžiausią įtaką taikomai šilumos kainai, o kartu ir sąskaitos dydžiui, turi kuro kaina – vieni šilumos tiekėjai perka ir naudoja pigesnį biokurą, todėl jų tiekiamos šilumos kaina yra mažesnė, kiti – dujas, todėl jų tiekiamos šilumos kaina yra didesnė. Perkamo kuro kaina kinta kiekvieną mėnesį, todėl šilumos kaina, mokėta, pavyzdžiui, sausio mėnesį, nėra lygi šilumos kainai, mokėtai vasario mėnesį, nepriklausomai nuo to, kad šilumos bazinė kaina nustatoma ne trumpesniam kaip 3 metų ir ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui reguliavimo periodui ir kasmet perskaičiuojamos. Šilumos kainos koreguojamos kiekvieną mėnesį atsižvelgiant tik į kuro kainos pokyčius. Daugiau apie tai skaitykite čia.

O suvartojamas energijos kiekis priklauso nuo:

  • lauko oro temperatūros, pavyzdžiui, nėra reti atvejai, kai net sumažėjus perkamo kuro kainai, o kartu ir šilumos energijos kainai, sąskaita už praėjusį mėnesį suvartotą šilumos energiją bus didesnė nei tuomet, kai šilumos kaina buvo didesnė, kadangi lauko oro temperatūra tuo metu buvo kur kas žemesnė, o kuo šalčiau, tuo daugiau šilumos energijos reikia sunaudoti tai pačiai gyvenamųjų patalpų temperatūrai užtikrinti.
  • pastato atitvarų šiluminės izoliacijos, t. y. sugebėjimo neišleisti šilumos. Pavyzdžiui, net ir esant vienodai šilumos kainai, vienodam gyvenamųjų patalpų plotui ir vienodai lauko oro temperatūrai, vartotojų sąskaitų dydis nėra vienodas, kadangi šilumos suvartojimas priklauso nuo techninių charakteristikų: namo aukštingumo bei daugiabučio namo būklės, t. y., ar namas senos statybos ar naujos, ar namas renovuotas ar ne, ar langai sandarūs ir pan.
  • šilumos vartojimo įpročių tais atvejais, kai vartotojai gali reguliuoti energijos vartojimą pagal savo poreikius ar galimybes.