Karšto vandens tiekimo sistemos butuose tipai

Visuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kuriems karštas vanduo tiekiamas centralizuotai, sumontuota ir naudojama viena iš žemiau nurodytų 4 karšto vandens tiekimo schemų, tačiau dažniausia (tipinė) karšto vandens schema yra cirkuliacinė linija su vonios šildytuvu („gyvatuku“):

1. Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėse ir pagalbinėse patalpose bei įrengtas vonios šildytuvas;
2. Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti pagalbinėse patalpose bei įrengtas vonios šildytuvas;
3. Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose, bet nėra vonios šildytuvo;
4. Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje.