Kaip apskaičiuojama suma už buto šildymą?

Suma, kurią Jūs mokate už buto šildymą, apskaičiuojama priklausomai nuo šilumos ir karšto vandens sistemos tipo ir šilumos paskirstymo daugiabučiame name metodo:

Pagal pirmą paveiksle nurodytą būdą, buto apskaitos prietaisu užfiksuotas šilumos kiekis dauginamas iš šilumos kainos. Atkreipkite dėmesį, kad pagal buitinio šilumos skaitiklio rodmenis Jūs atsiskaitote tik už šilumos kiekį buto naudingajam plotui šildyti. Be minėto šilumos kiekio, Jūs privalote apmokėti Jums priskirtą dalį šilumos kiekio pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (bendrosioms reikmėms).


Antruoju būdu šilumos kiekis sunaudotas pastatui šildyti dalijamas iš butų naudingųjų plotų sumos ir dauginamas iš konkretaus buto naudingojo ploto. Gauta suma dauginama iš šilumos kainos.