Dienolaipsniai – kai tai?

Tikriausiai esate pastebėję, kad skirtingais metais tą patį mėnesį Jūsų name suvartojamas skirtingas šilumos kiekis. Taip yra todėl, kad daugiabučių namų šildymo sąnaudoms didelės įtakos turi klimato sąlygos.

Siekiant išsiaiškinti, kiek reikia šilumos vienu ar kitu laikotarpiu, naudojami dienolaipsniai – jais nustatomas santykinis šilumos poreikis pasirinktu laikotarpiu. Dienolaipsniai taip pat naudojami skirtingose vietovėse esančių pastatų šilumos suvartojimui bei tų pastatų šiluminėms savybėms palyginti.

Dienolaipsniai apskaičiuojami taip:

Pavyzdžiui, norime sužinoti, kiek dienolaipsnių turėjo 2014 ir 2015 m. sausio mėnesiai. Žinodami, kad vidutinė ataskaitinė temperatūra 2014 metų sausį buvo –11,0°C, o 2015 m. sausį –3,2°C ir laikydami, kad patalpose buvo +18°C, dienolaipsnius skaičiuojame taip:

  • 2014 m. sausio mėn. (18°C – (–6,4°C))*31 para = 756,4 DL (dienolaipsniai);
  • 2015 m. sausio mėn. (18°C – (–1,1°C))*31 para = 592,1 DL (dienolaipsnių).

Pagal dienolaipsnių santykį (756,4:592,1 = 1,28) skaičiuojame, kad 2014 m. sausio mėn. toms pačioms patalpoms šildyti reikėjo apytikriai 1,28 karto daugiau šilumos, palyginti su 2015 m. sausio mėn.

Jums pateikiamuose mokėjimo pranešimuose šildymo sezono metu nurodomi ir ataskaitinio mėnesio dienolaipsniai.

Nemokamą dienolaipsnių skaičiavimo priemonę, kuria naudojantis galima apskaičiuoti reikiamo laikotarpio dienolaipsnių skaičių, taip pat galite rasti VĮ „Energetikos agentūra“ svetainėje www.ena.lt.