Apsirūpinimo karšto vandeniu būdai

Šiuo metu yra galimi 3 apsirūpinimo karštu vandeniu būdai:

  1. Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo;
  2. Šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo;
  3. Individualus karšto vandens ruošimas, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros.

Jei pasirinksite antrą karšto vandens tiekimo būdą, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš karšto vandens tiekėjo, o geriamasis vanduo – iš geriamojo vandens tiekėjo, t. y. be karšto vandens tiekėjo, atskirai yra perkamas geriamasis vanduo ir atskirai šilumos energija. Be to, turite įvertinti ir tai, kad turėsite patys:

  • įsirengti apskaitos prietaisus ir užtikrinti jų metrologinę atitiktį;
  • samdyti santechniką apskaitos prietaisams įrengti ir jų priežiūrai bei techniniam aptarnavimui vykdyti;
  • gyvenamojo namo viduje pasidalyti suvartotą energiją karštam vandeniui ruošti;
  • gyvenamojo namo viduje pasidalyti skirtumą tarp pastate suvartoto šalto vandens, nustatyto pagal šalto vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis, kiekio ir pastato karšto vandens vartotojų deklaruoto su karšto vandeniu suvartoto šalto vandens kiekio.

Jūs turite teisę pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo sutartį dėl karšto vandens pirkimo. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas turi įrengti suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius prietaisus, sudaryti reikiamas sutartis ir pirkti karštam vandeniui ruošti geriamąjį vandenį bei energiją iš atitinkamų tiekėjų.

Jei Jūs neišreikšite savo valios pasirinkti karšto vandens tiekėją, Jums karštą vandenį tieks šilumos tiekėjas.