Apsirūpinimo karštu vandeniu būdai

2016 08 17

ŠILUMOS ĮMONĖ ĮPAREIGOTA VYKDYTI KARŠTO VANDENS TIEKĖJO FUNKCIJAS

Vartotojams nepasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos tiekėjas laikomas karšto vandens tiekėju ir turi teikti paslaugas gyventojams...
Plačiau