Šilumos kainos nustatymo procedūra

Šilumos kainos nustatymo procedūra, kai šilumos tiekėjas realizuoja daugiau nei 10 GWh šilumos per metus: 

 

 Šilumos kainų nustatymo procedūra, kai šilumos tiekėjas realizuoja mažiau nei 10 GWh šilumos per metus: 

 

  Nustatytos šilumos kainos dedamosios įsigalioja jų pasirašymo dieną ir galioja 3–5 metus, kaip nurodyta atitinkamame sprendime.