Perskaičiuotos šilumos kainos nustatymo procedūra

Šilumos kainos dedamosios perskaičiuojamos kasmet, kadangi jos galioja ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo jų įsigaliojimo dienos. Perskaičiuojant šilumos kainų dedamąsias, šilumos tiekėjai teikia Komisijai bei savivaldybės institucijai perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą. Savivaldybės taryba nustato šilumos kainų dedamąsias kitiems metams. Perskaičiuotos šilumos kainos nustatymo procedūra skiriasi priklausomai nuo to, kiek šilumos tiekėjas realizuoja per metus.

Perskaičiuotos šilumos kainos nustatymo procedūra, kai šilumos tiekėjas realizuoja daugiau nei 10 GWh šilumos per metus:

Perskaičiuotos šilumos kainos nustatymo procesas, kai šilumos tiekėjas realizuoja mažiau nei 10 GWh šilumos per metus:

Nustatytos šilumos perskaičiuotos kainos (kainos dedamosios) įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos ir galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.