Kaip skaičiuojama ir nustatoma šilumos kaina?

Komisija tikrina savivaldybių tarybų šilumos tiekėjams nustatytas šilumos kainas ir nepriklausomų šilumos gamintojų nustatytas šilumos gamybos kainas, ir, jei reikia, nurodo kainų nustatymo pažeidimus. Komisija turi teisę vienašališkai nustatyti šilumos kainų dedamąsias, jei savivaldybės ar nepriklausomi šilumos gamintojai nepašalina nurodytų pažeidimų arba laiku jų nenustato. Nustatydama šilumos bazines kainas Komisija detaliai analizuoja ar įmonių paskutinių trejų metų veiklos sąnaudos buvo pagrįstos, ar įmonės veikla buvo efektyvi, nes prasto darbo organizavimo pasekmės negalės būti apmokamos iš vartotojų, reikalaujant aukštesnių kainų.

 

 

Šilumos tiekėjas parengia ir teikia Komisijai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Savivaldybės institucija teikia Komisijai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir pagrįstas pastabas, o Komisija nustato šilumos bazinę kainą. Pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais, atsižvelgdama į Komisijos nustatytas šilumos bazines kainas, savivaldybės taryba nustato šilumos kainų dedamąsias.

Šilumos bazinių kainų nustatymo procedūra skiriasi priklausomai nuo to, kiek šilumos tiekėjas realizuoja per metus.

Šilumos kainos nustatymo procedūra
Perskaičiuotos šilumos kainos nustatymo procedūra

 

Šilumos kainoje visada yra įvertinamos įsigyto prieš du mėnesius kuro kainos. Šilumos tiekimo įmonės, apskaičiuodamos, pavyzdžiui, spalio mėnesio šilumos kainas, naudoja rugpjūčio mėnesio kuro kainas. Spalio mėnesio kainų skaičiavimas atliekamas pagal žemiau nurodytą procedūrą: