Kaip skaičiuojama ir nustatoma karšto vandens kaina?

Karšto vandens tiekėjams, kurie yra ir šilumos tiekėjai, realizuojantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, karšto vandens kainos dedamąsias nustato Komisija. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainos dedamąsias nustato savivaldybių tarybos.

 Karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo tvarka, kai jas nustato Komisija:

Karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo tvarka, kai jas nustato savivaldybių tarybos:

Kai karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, karšto vandens kainos dedamųjų projektas pateikiamas kartu su šilumos bazinių kainų dedamųjų projektu ir yra kasmet perskaičiuojamos.

Karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Kainos gali būti keičiamos ne dažniau kaip kas mėnesį.