Neteisminis ginčų nagrinėjimas

 

 
Vartotojų teisių apsauga įgyvendinama:
  • taikant prevencines priemones;
  • ginant vartotojų teises teisme;
  • ginant vartotojų teises ne teisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALTERNATYVUS GINČŲ NAGRINĖJIMAS

Tradicinės teisminės procedūros taikymas ne visuomet yra tinkamas ir efektyvus ginčų sprendimo būdas. Todėl Europos Sąjungos valstybėse narėse veikia įvairios alternatyvaus ginčų sprendimo sistemos. Lietuvoje taip pat buvo suformuotas alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmas. Alternatyvus ginčų sprendimas – tai ginčų sprendimas ne teisme, kai ginčą tarp dviejų šalių sprendžia neutrali šalis.

Jei manote, kad yra pažeistos Jūsų teisės, pirmiausia turėtumėte raštu  kreiptis į energetikos arba geriamojo vandens tiekimo įmonę, nurodydami savo reikalavimus.  Jeigu įmonės atsakymo negavote arba jis Jūsų netenkina, turite teisę  pasirinktinai  kreiptis į teismą arba į ginčus nagrinėjančias institucijas.

Energetikos sektoriuje:

Geriamojo vandens tiekimo sektoriuje:

Kviečiame sužinoti, kodėl kilus ginčui Jums verta kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės Komisiją, ir ką turėtumėte daryti, jeigu manote, kad pažeistos Jūsų teisės:  

 

Jei aukščiau esančiame lange nematote pateiktos informacijos,  galite ją atsisiųsti paspaudę čia.