Pradėtos skaičiuoti elektros energijos kainos kitiems metams

2016 10 03

Komisija nustatė elektros energijos perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinę ribą ir taip pradėjo elektros energijos tarifų, kurie vartotojams bus taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d., perskaičiavimą.
Komisija taiko skatinamąjį reguliavimą, t. y. reguliuojamų energetikos įmonių teikiamų paslaugų kainoms nustato viršutinę ribą, kuri, pasiekus nustatytą veiklos efektyvumą, leidžia elektros energetikos įmonėms mažinti sąnaudas ir uždirbti daugiau pelno, šitaip užtikrinant naudą vartotojams.
Primename, kad elektros kainą sudaro trys dalys: elektros kaip prekės kaina, elektros persiuntimo kaina, mokesčiai ir rinkliavos.
Elektros persiuntimo kainą sudaro elektros perdavimo paslaugos, t. y. elektros transportavimas aukštos įtampos (330, 110 kV) elektros perdavimo linijomis ir įrenginiais, kuriais elektra perduodama dideliais atstumais (perdavimo sistemos operatorius AB Litgrid), ir elektros skirstymo paslaugos, t. y. elektros transportavimas žemos (400 V) ir vidutinės (6–35 kV) įtampos elektros paskirstymo tinklais, kuriais elektra tiekiama galutiniam vartotojui (AB ESO).
Nauji elektros energijos tarifai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 31 d.
Daugiau apie tai, iš ko susideda elektros kaina, skaitykite čia.