Kaip apskaičiuojamas mokėjimas už buto šildymą?

2016 10 04

Vartotojui priskirtas šilumos kiekis butui šildyti apskaičiuojamas pagal šilumos paskirstymo metodą, kuris parenkamas atsižvelgiant į pastate įrengtą šilumos ir karšto vandens sistemų bei įrengtų apskaitos prietaisų tipą.
Išskiriami tokie šilumos šildymui paskirstymo būdai:

 

 

Pagal pirmą nurodytą būdą, buto šilumos skaitikliu užfiksuotas arba pagal daliklių rodmenis nustatytas šilumos kiekis (MWh) dauginamas iš šilumos kainos. Atkreipkite dėmesį, kad pagal buitinių apskaitos prietaisų rodmenis Jūs atsiskaitote tik už šilumos kiekį buto naudingajam plotui šildyti. Be minėto šilumos kiekio, Jūs privalote apmokėti Jums priskirtą dalį šilumos kiekio bendrosioms reikmėms.
Antruoju būdu šilumos kiekis (MWh), sunaudotas pastatui šildyti, dalijamas iš butų naudingųjų  plotų sumos ir dauginamas iš konkretaus buto naudingojo ploto. Gauta suma dauginama iš šilumos kainos.