Elektros energijos tiekimas

Tiekimu užsiima tiekimo licenciją arba leidimą turinčios įmonės, perkančios elektrą didmeninėje rinkoje iš gamintojų ar elektros biržoje ir ją parduodančios vartotojams. Lietuvos elektros rinkoje tiekimo veiklas vykdo visuomeniniai, garantiniai ir nepriklausomi elektros tiekėjai.

Visuomeninė elektros tiekimo veikla yra licencijuojama skirstomųjų tinklų operatoriaus veikla, kai operatorius tiekia elektros energiją galutiniams vartotojams, užtikrindamas Jums saugų ir patikimą aprūpinimą elektros energija, siekiant apsaugoti Jūsų teises, susijusias su elektros energijos vartojimu kasdieniams poreikiams patenkinti. Tokią veiklą visuomeniniai tiekėjai gali vykdyti tik jų licencijose nurodytose teritorijose. Visuomenines elektros kainas reguliuoja Komisija, nustatydama šių paslaugų kainų viršutines ribas. Visuomenines elektros kainas ir tarifus nustato visuomeniniai elektros tiekėjai, o, patikrinusi jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, skelbia Komisija. Visuomeninis tiekėjas elektros energiją parduoda tik nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo vartotojams.

Visuomeninis tiekėjas vartotojams elektros energiją gali parduoti tik fiksuota, Komisijos nustatyta kaina. Visuomeniniai elektros tiekėjai yra AB ESO (šios įmonės veikla vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje), AB Achema, AB Akmenės cementas, AB Lifosa, UAB Dirbtinis pluoštas (šių įmonių veikla vykdoma tik joms priskirtose teritorijose). 

Garantinį tiekimą elektros sektoriuje užtikrina AB ESO. Jeigu jūs esate verslo vartotojas, bet dar nepasirinkote nepriklausomo elektros tiekėjo, ar visais atvejais, esant situacijai, kai pasirinktas nepriklausomas elektros tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, Jums 6 mėnesius turi būti tiekiamas garantinis elektros tiekimas. Garantinio elektros energijos tiekimo kaina paprastai yra didesnė negu nepriklausomo tiekimo. Elektros energijos persiuntimo kaina išlieka tokia pat nepriklausomai nuo to, ar Jūs naudojatės nepriklausomo tiekimo ar garantinio tiekimo paslaugomis.

   

Nepriklausomi elektros tiekėjai, kitaip nei visuomeniniai ar garantiniai elektros tiekėjai, elektros tiekimo veiklą pagal jiems išduotus leidimus turi teisę vykdyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nepriklausomi tiekėjai tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją iš gamintojų, elektros biržos ar kitų tiekėjų ir siūlo Jums paslaugas ir kainą pagal individualius Jūsų poreikius. Tiekėjų siūlomus tarifų planus su savo turimuoju galite palyginti pasinaudodami elektros kainų skaičiuokle, esančia Komisijos interneto svetainėje. Šioje skaičiuoklėje savo tarifų planus skelbia visi tiekėjai, vykdantys elektros tiekimo veiklą.

Nepriklausomus elektros energijos tiekėjus gali pasirinkti bet kuris vartotojas, tačiau verslo vartotojai yra įpareigoti pasirinkti nepriklausomus energijos tiekėjus. To nepadariusiems elektros energiją privalo tiekti garantinis tiekėjas. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui, tačiau gali būti Komisijos panaikintas, jeigu tiekėjas nevykdo jam priskirtų funkcijų.

Nepriklausomi tiekėjai dažniausiai taiko dvi kainų formules:

  • fiksuotą metų, ketvirčio ar mėnesio kainą;
  • biržos kainą, kuri kinta kas valandą, t. y. jei Jūs pasirenkate kintamą kainodarą, Jūsų perkamos elektros kaina kis kiekvieną valandą. Tokiu atveju paprastai naudojamasi išmaniąja apskaita ir įsirengiami valandiniai skaitikliai.