Elektros energijos gamyba


Elektros energija gaminama šiluminėse elektrinėse deginant gamtines dujas ir elektrinėse, naudojančiose atsinaujinančius energijos išteklius (daugiau apie tai skaitykite čia).  Šiuo metu daugiausia elektros energijos pagaminama Kruonio hidroakumuliacinėje elektrineje ir vėjo jėgainėse. Didžiausia Lietuvoje elektros energijos gamintoja yra Lietuvos elektrinė Elektrėnuose. Ši šiluminė elektrinė yra valdoma AB Lietuvos energijos gamyba

Bendrovė valdo Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno A. Brazausko hidroelektrinę. Pastaroji elektrinė yra didžiausia atsinaujinančius išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje (daugiau apie tai skaitykite čia). Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė išlygina elektros energijos vartojimo ir gamybos netolygumus, taip gerina elektros energijos kokybę, tiekia elektrą atsiradus įvairiems sutrikimams (avarijoms) energetinėje sistemoje (daugiau apie tai skaitykite čia).


Įmonės, gaminančios elektros energiją, privalo turėti leidimus. Jeigu Jūs numatote gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams ne didesnės kaip 10 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas.

Lietuvos elektrinės ir jų įrengtoji galia:

Šaltinis: Dr. Bačauskas A. 1990–2014 m. istorinio laikotarpio elektros energetikos apžvalga. – Lietuvos energetika. V. 2015, p. 40.