Kas yra viešuosius interesus atitinkančios paslaugos?

Mokėdami už elektros energiją, kartu sumokate ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP). VIAP lėšomis yra finansuojama atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, AB Lietuvos energijos gamyba, energijos tiekimo saugumo ir sistemos rezervų užtikrinimas. VIAP lėšos skiriamos ir strateginiams šalies projektams finansuoti (Nordbalt projektas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato VIAP paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą ir apimtį bei skiria VIAP lėšų administratorių. Komisija kasmet nustato VIAP lėšų poreikį ir kainą, atlieka VIAP lėšų administravimo priežiūrą.

Jeigu Jūs esate prisijungę prie elektros perdavimo tinklo, tai VIAP lėšas mokėsite perdavimo tinklo operatoriui Litgrid. Jei esate prisijungę prie elektros skirstymo tinklo, VIAP lėšas mokėsite ESO.

VIAP lėšas iš tinklo operatorių Litgrid ir ESO kas mėnesį surenka VIAP lėšų administratorius Baltpool – Lietuvoje veikiančios energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti biokuro prekybą ir atliekantis VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas. Kiekvieną mėnesį VIAP lėšų administratorius VIAP lėšas išmoka viešuosius interesus Lietuvos elektros energijos sektoriuje atitinkančių paslaugų teikėjams.