Kas yra elektros rinkos liberalizacija?

 2010-ieji Lietuvai buvo iššūkių metai. Elektros rinka labai pasikeitė: anksčiau dominavo vienas gamintojas ir perdavimo, gamybos bei tiekimo veiklos buvo koncentruotos vienoje įmonėje, dabar buvo pradėtas įgyvendinti elektros rinkos liberalizavimo procesas pagal Europos Sąjungos Trečiąjį energetikos paketą. Kitaip tariant – buvo atskirtos gamybos, perdavimo tinklų valdymo ir tiekimo veiklos, o vienas svarbiausių pokyčių – uždaryta Ignalinos atominė elektrinė. Dėl šios priežasties Lietuva iš elektros energiją eksportuojančios šalies tapo importuojančia. 2010 m. elektros aukcioną pakeitė elektros birža, administruojama biržos operatoriaus AB Baltpool, o nuo 2012 m. elektros biržos prekybos organizavimas buvo perduotas Norvegijos rinkos operatoriui NordPool.

Liberalizacijos procesas įgyvendinamas pamažu. Nuo 2010 m. Komisija nebenustato elektros energijos kainos vartotojams, kurių leistinoji vartoti galia viršija 400 kW, nuo 2011 m. sausio 1 d. – vartotojams, kurių leistinoji vartoti galia viršija 100 kW, nuo 2012 m. sausio 1 d. – vartotojams, kurių leistinoji vartoti galia viršija 30 kW. Liberalizuojant elektros rinką ir skatinant sąžiningą konkurenciją siekiama, kad Jūs galėtumėte pasirinkti mažiausią kainą ir geriausias paslaugas teikiančius elektros tiekėjus. Tiekėjų siūlomus tarifų planus su savo turimuoju galite palyginti pasinaudodami elektros kainų skaičiuokle, esančia Komisijos interneto svetainėje. Šioje skaičiuoklėje savo tarifų planus skelbia visi tiekėjai, vykdantys elektros tiekimo veiklą. 

Šiuo metu elektrą laisvojoje rinkoje perka visi Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys, apsirūpinti elektra gali ir visi kiti vartotojai, tačiau pastarieji, kurių elektros kainos yra reguliuojamos Komisijos, gali, tačiau neprivalo, pirkti elektros energiją iš nepriklausomų tiekėjų rinkos kainomis. Elektros energijos rinka Lietuvoje bus visiškai liberalizuota ne anksčiau kaip po dvejų metų, t. y. 2018 m. arba dar vėliau. Tada elektrą iš nepriklausomų tiekėjų būtų įpareigoti pirkti daugiau kaip 1,5 mln. galutinių vartotojų.

Norint įgyvendinti visišką rinkos liberalizavimą turi būti visiškai įgyvendintos Trečiojo energetikos paketo nuostatos, aiškus prekybos su elektros energijos tiekėjais mechanizmas, tinkamai funkcionuojančios elektros rinkos priemonės (NordPool ir Nasdaq OMX biržos). Lietuva turi integruotis į Europos Sąjungos elektros vidaus rinką (įgyvendinti NordBaltLitPolLink tarpsisteminių jungčių projektus), diversifikuoti elektros energijos tiekimo šaltinius ir sukurti bendrą elektros energijos rinką.