Kas yra elektros rinkos dalyviai?


Elektros energetikos sektoriuje skiriamos trys pagrindinės veiklos – elektros energijos gamyba, jos persiuntimas (t. y. elektros perdavimas aukštos įtampos įrenginiais ir skirstomuoju tinklu) ir tiekimas. Kiekviena iš šių veiklų turi daugelį komponentų. Norint suprasti šių veiklų visumą, reikėtų žinoti, kokie yra elektros rinkos dalyviai.

Lietuvos elektros energetikos sektorių sudaro:

Elektros energijos gamintojai (elektrinės) konkuruoja tarpusavyje ir pagamintą elektros energiją parduoda bendroje tiekėjų ir gamintojų didmeninėje elektros rinkoje. 

Elektros perdavimo operatorius yra nacionaliniu mastu elektros perdavimo aukštos įtampos tinklais įmonė, kuri palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus  ir  sudaro sąlygas konkurencijai laisvoje elektros rinkoje.

Elektros skirstomųjų tinklų operatorius elektros energiją persiunčia vartotojams vidutinės ir žemos įtampos skirstymo tinklais, užtikrina naujų vartotojų prijungimą prie skirstomojo tinklo, eksploatuoja skirstomuosius tinklus, juos prižiūri, valdo, plėtoja ir užtikriną jų saugumą bei patikimumą.

Tiekėjai perka elektrą iš gamintojų ar elektros biržoje, o vėliau ją parduoda vartotojams. Lietuvos elektros rinkoje tiekimo veiklas vykdo visuomeniniai, garantiniai ir nepriklausomi elektros tiekėjai.

Elektros energiją galima įsigyti biržoje arba dvišaliais kontraktais. Biržoje elektros gamintojai, konkuruodami tarpusavyje ir siūlydami palankiausias sąlygas ir kainą, bei tiekėjai, konkuruodami tarpusavyje ir pirkdami elektros energiją, vykdo elektros tiekimo sandorius.

Elektros vartotojai yra visi, kurie vartoja elektros energiją – nuo įvairių gamyklų, prekybos centrų, komercinių pastatų iki individualių namų ar butų. Vartotojai už suvartotą elektros energiją atsiskaito su elektros visuomeniniu arba nepriklausomu tiekėjais, o už persiuntimo paslaugą – su perdavimo arba skirstomųjų tinklų operatoriais. Kiekvienas elektros vartotojas turi sudaryti sutartį su elektros tiekėju tam, kad galėtų pirkti elektrą.