Kas yra elektros didmeninė ir mažmeninė rinkos?

Elektros energija – ypatinga prekė, kadangi jos negalima sandėliuoti, ji tuo pačiu metu turi būti ir gaminama, ir suvartojama. Tai reiškia, kad tuo metu, kai Jūs įjungiate televizorių ar kitą elektros prietaisą, kažkur lygiai tiek pat turi būti pagaminta elektros.

Elektros rinka susideda iš dviejų dalių: mažmeninės ir didmeninės rinkos. Elektrinėse pagaminta elektra pirmiausia patenka į didmeninę prekybą. Čia elektros gamintojai elektrą siūlo pirkti nepriklausomiems elektros tiekėjams, kurie vėliau nusipirktą elektrą parduoda gyventojams mažmeninėje rinkoje. Elektros rinka sukuria vienodas ir skaidrias konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams. Taip siekiama, kad Jums elektra būtų tiekiama efektyviai ir pigiai.


Didmeninė elektros rinka
– tai tiekėjų ir gamintojų bendravimo zona, kurioje gamintojai pagamintą elektros energiją parduoda nepriklausomiems tiekėjams. Didmeninės prekybos dalyviai gali sudaryti dvišales sutartis tiesiogiai arba pirkti ir parduoti elektrą elektros biržoje. Šiai rinkai priklauso perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai.

Mažmeninė rinka – tai tiekėjų ir vartotojų bendravimo zona, kurioje nepriklausomi elektros tiekėjai parduoda Jums elektrą pagal sudarytas dvišales elektros prekybos sutartis. Taip Jūs turite galimybę pasirinkti tinkamiausią tiekėją pagal elektros kainą, apmokėjimo sąlygas ir kitus kriterijus.