Leistinosios naudoti galios didinimas

Leistinosios naudoti galios didinimo procedūra iš esmės tokia pat, kaip ir leistinosios naudoti galios suteikimas naujam klientui. Galutinė galios didinimo kaina priklauso nuo didinamos leistinosios naudoti galios ir darbų apimties. Įmoka už galios padidinimą apskaičiuojama pagal tokią pačią formulę, kaip ir elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų atveju – naujai suteikiama leistinoji naudoti galia dauginama iš 1 kW įkainio, o prireikus pakeisti elektros tinklą dėl galios didinimo – pakeisto tinklo trumpiausias geometrinis atstumas dauginamas iš įkainio už 1 m nutiesimą. Leistinosios naudoti galios mažinimo paslauga gyventojams suteikiama nemokamai.

 

 Pateikiame 2 skirtingus pavyzdžius:

  1. Vartotojas turi įsirengęs 3 kW ir pageidauja galią padidinti iki 5 kW ir esamo elektros tinklo keisti ar rekonstruoti nebūtina. Tokiu atveju įmoka už galios padidinimą skaičiuojama naujai įrengiamą galią (2 kW) dauginant iš I vartotojų grupei (kadangi, nei tinklo keitimas nei rekonstrukcija nebūtini) nustatyto įkainio už 1 kW įrengimą.

  2. Vartotojas turi įsirengęs 4 kW ir pageidauja galią padidinti iki 10 kW ir yra būtinybė rekonstruoti esamą elektros tinklą arba jį keisti. Tokiu atveju prijungimo įmoka bus skaičiuojama naujai įrengtą galią (6 kW) dauginant iš II vartotojų grupei (kadangi reikalinga tinklo rekonstrukcija ar keitimas) nustatyto įkainio už 1 kW įrengimą ir rekonstruoto tinklo trumpiausią geometrinį atstumą dauginant iš II vartotojų grupei nustatyto įkainio už 1 m nutiesimą.

Išsamią informaciją apie galios padidinimą galite rasti AB ESO internetinėje svetainėje www.manogile.lt