Kokios vartotojams taikomos prijungimo prie tinklų nuolaidos?

Jeigu Jūs esate buitinis ar socialiai pažeidžiamas vartotojas, mokėsite 20 proc. Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio, o jeigu pageidausite organizuoti prijungimo prie tinklų projektavimo darbus (t. y. rengti projektą) savo lėšomis, skirstomojo tinklo operatorius Jums taikys 40 proc. mažesnius prijungimo įkainius, nei Komisija yra patvirtinusi.

 

 

 Pateikiame pavyzdį:

Jei Komisijos nustatytas 1 kW įkainis, kuris atitinka 100 proc., yra 22,87 Eur, tai buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams Komisija apskaičiuos ir patvirtins įkainį, kuris yra lygus 20 proc. nuo pilno įkainio, t. y. 4,57 Eur.
Jeigu vartotojas nusprendžia pats rengti projektą, jam dar pritaikoma 40 proc. nuolaida nuo 4,57 Eur įkainio, t. y. iš esmės bus taikomas 2,74 Eur įkainis už 1 kW įrengimą.