Kokios išskiriamos vartotojų grupės?

Vartotojų grupės išskiriamos pagal 2 pagrindinius kriterijus:

Prijungimo prie elektros tinklų įkainiai yra diferencijuojami pagal vartotojų grupes, t. y. kiekvienai vartotojų grupei nustatomi skirtingi tiek 1 kW, tiek 1 m įkainiai. Diferencijavimas leidžia užtikrinti teisingumo principo laikymąsi visų vartotojų atžvilgiu.