Ką turėtumėte žinoti apie elektros tarifą?

Kodėl vieną mėnesį už elektrą mokame daugiau, o kitą mažiau? Mokesčių suma priklauso nuo per mėnesį išnaudoto energijos kiekio, tačiau reikia žinoti, kad įtakos sumos dydžiui turi ir elektros tarifas. Elektros tarifas yra elektros kaina už kilovatvalandę. Kilovatvalandė – tai energijos matavimo vienetas, skirtas suvartotai arba pagamintai elektros energijai apskaičiuoti. Elektros prietaisuose pateikta jo galia vatais arba kilovatais. Vienas kilovatas yra 1 000 vatų, o viena kilovatvalandė – tai per valandą sunaudotas arba pagamintas vienas elektros vatas. Siekdami nustatyti, kiek elektros vienetų Jūs sunaudojote, reikia padauginti elektros prietaiso galią vatais iš jo naudojimo valandų skaičiaus:

Pavyzdžiui, 100 vatų elektros lemputė per 10 valandų sunaudoja 1 kWh elektros energijos. Taigi elektros tarifas yra tas dydis, kurį padauginę iš išnaudoto elektros energijos kiekio, gauname pinigų sumą, atiduodamą mokesčiams už elektrą. Kokio dydžio sąskaita už elektros energiją mėnesio pabaigoje atkeliaus, priklausys nuo to, kokį elektros tarifo planą pasirinksite. Elektrą pirkti galima iš elektros tiekėjų. Šiuo metu didžioji dalis buitinių vartotojų, t. y. vartotojų, kurie elektrą vartoja savo namų poreikiams, perka elektros energiją iš energijos skirstymo operatoriaus ESO. Elektrą pirkti galima ir iš nepriklausomų tiekėjų. Jų sąrašą rasite čia. Tiekėjų siūlomus tarifų planus su savo turimuoju galite palyginti pasinaudodami elektros kainų skaičiuokle, esančia Komisijos interneto svetainėje. Šioje skaičiuoklėje savo tarifų planus skelbia visi tiekėjai, vykdantys elektros tiekimo veiklą.

 

Turėtumėte žinoti, kad yra galimybė mokėti už elektrą pagal vienos arba dviejų laiko zonų tarifus. Pasirinkę pirmąjį variantą, visada mokėsite tiek pat, t. y. kaina už elektrą bus vienoda ir darbo dienomis, ir savaitgaliais, naktį ir dieną. Pasirinkę antrąjį variantą, už elektros energiją savaitgaliais ir naktimis mokėsite pigiau, tačiau darbo dienomis kaina bus didesnė. Buitiniams vartotojams dviejų laiko zonų tarifų planą siūlo energijos skirstymo operatorius ESO. Išsamiau apie AB ESO tarifų planus skaitykite čia. Visuomeninę elektros energijos kainą ir tarifus nustato pats visuomeninis tiekėjas 6 kalendoriniams mėnesiams. Komisija patikrina, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai. Jeigu Komisija nustato, kad paslaugos teikėjo pateiktos paslaugų kainos ir tarifai nustatyti nesilaikant reikalavimų arba kad yra diskriminuojami vartotojai, nurodo klaidas, kurias paslaugų teikėjas turi ištaisyti. Reikalavimus atitinkančios elektros kainos ir tarifai skelbiami Komisijos svetainėje www.regula.lt.

Nepriklausomų tiekėjų nustatytos elektros kainos ir tarifai nėra Komisijos reguliuojami, šie tiekėjai veikia konkurencinėmis sąlygomis, paprastai iš jų elektrą perka verslo vartotojai, nedidelė dalis jų teikia pasiūlymus ir buitiniams vartotojams. Kaina už išnaudotą elektrą visiškai nepriklauso nuo to, kuriame Lietuvos mieste gyvenate (išskyrus Ignalinos r., Zarasų r., Visagino sav., kuriems dar taikomos nuolaidos dėl uždarytos Ignalinos atominės elektrinės). Tarifo kaitą lemia daug veiksnių, tačiau geografinė Lietuvos padėtis neturi jam jokios įtakos. Nors už elektrą paprastai mokate pagal tarifą, patvirtintą Komisijos, tačiau elektros kainą ir kartu tarifus lemia daugybė veiksnių – žaliavų, skirtų elektrai gaminti, kaina, oro sąlygos, atmosferos poveikis, bendra ekonominė ir politinė situacija, rinkos tendencijos.