Kokios išskiriamos vartotojų grupės?

Prijungimo prie dujų tinklų įkainiai yra diferencijuojami pagal vartotojų grupes, t. y. kiekvienai vartotojų grupei nustatomi skirtingi įkainiai. Diferencijavimas leidžia užtikrinti teisingumo principo laikymąsi visų vartotojų atžvilgiu.