Kas nustato prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įkainius?

Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojams, prijungiantiems savo gamtinių dujų įrenginius prie AB ESO skirstomojo tinklo, būtų taikomos realiomis operatoriaus sąnaudomis pagrįstos prijungimo įmokos, kasmet įvertina AB ESO investicijas ir patvirtina vartotojų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų tinklų įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika. Nustatydama įkainius, Komisija vadovaujasi protingumo, teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo kriterijais. Prijungimo įkainius galite peržiūrėti čia.