Kaip operatorius apskaičiuoja prijungimo kainą?

Gamtinių dujų vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką) prijungiantis operatorius apskaičiuoja vadovaudamasis Komisijos nustatytais prijungimo įkainiais ir formulėmis.

1. Prijungimo įkainio buitiniams vartotojams dalis, nepriklausanti nuo prijungimo atstumo, apskaičiuojama pagal formulę:

2. Prijungimo įkainio buitiniams vartotojams dalis už vartotojui reikalingą nutiesti metrą apskaičiuojama pagal formulę:

Pateikiame pavyzdį:

II grupės vartotojas, kurio sklypo riba nutolusi nuo skirstomojo dujotiekio 20 metrų, nori prisijungti prie gamtinių dujų tinklo. Vartotojui reikės mokėti 200,79 Eur pastoviąją mokesčio dalį ir po 11,72 Eur už kiekvieną reikalingą nutiesti iki jo sklypo dujotiekio metrą. Iš viso reikės sumokėti:

200,79 +11,72*20 = 435,19  Eur ( be PVM)
Kaina su PVM : 435,19 *1,21 = 526,58 Eur

Skaičiuojant prijungimo įkainį naujiems buitiniams vartotojams, dujas naudosiantiems daugiabučiuose namuose, dujų įmonės apskaičiuotas prijungimo įkainis padalijamas iš prie dujų skirstymo sistemos (dujų sistemos įvado į atskirą laiptinę) galimo prijungti naujų vartotojų (butų) skaičiaus.

Visą detalią informaciją apie prijungimo prie gamtinių dujų tinklų procesą galite rasti www.manogile.lt internetinėje svetainėje.