Neteisminis ginčų nagrinėjimas

2016 09 09

UAB „LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“ ĮPAREIGOTA GRĄŽINTI PERMOKĄ VARTOTOJUI

Gamtinių dujų vartotojai atskiriems pogrupiams, kuriems taikomi skirtingi tarifai, turi būti priskiriami pagal faktinį kalendoriniais metais...
Plačiau