Gamtinių dujų tiekimas

Gamtinių dujų (toliau dujų) tiekimu gali užsiimti  tiekimo licencijas turinčios įmonės, importuojančios dujas ar jas perkančios dujų tiekimo rinkoje ar  dujų biržoje ir jas parduodančios vartotojams.

Tiekimo įmonė yra atsakinga už kokybės reikalavimus atitinkančių dujų tiekimą ir  dujų tiekimo reguliarumą.

 


Kai dujų tiekimas sutrinka (padėtis, kai Lietuvos Respublika netenka daugiau kaip 20 procentų tiekiamų dujų ir nėra priemonių šiam kiekiui atkurti) ar nutraukiamas, vartotojams dujų tiekimas nutraukiamas pamažu, o buitiniams vartotojams dujų tiekimas nutraukiamas paskiausiai.
Dujų tiekimą dvišalių sutarčių pagrindu šiuo metu vykdo UAB Lietuvos dujų tiekimas, UAB Dujotekana, UAB Haupas, UAB Fortum Heat Lietuva, UAB Druskininkų dujos (nuo 2016 m. spalio 1 d. šios įmonės gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo licencijos nebegalios), AB agrofirma Josvainiai, UAB Grata group, UAB Geros dujos, UAB Intergas, UAB Energijos kodas, UAB LITGAS.

 

Lietuvoje šiuo metu nėra dujų gavybos, nėra ir dujų saugyklos. UAB Lietuvos dujų tiekimas naudojasi Inčukalno požemine saugykla, esančia Latvijos Respublikoje. UAB Lietuvos dujų tiekimas pagal sutartį su AO Latvijas gaze Inčukalno saugykloje saugo valstybės nustatytam laikotarpiui pažeidžiamiems vartotojams aprūpinti reikalingą dujų kiekį ir nebuitiniams vartotojams, pasirašiusiems nenutrūkstamo dujų tiekimo sutartis, reikalingą dujų kiekį. Taigi esant ekstremaliai energetikos padėčiai Lietuvoje, galimas dujų tiekimas iš Latvijos.

Inčukalno saugykla yra viena didžiausių dujų požeminių saugyklų Europoje. Saugykloje dujas laiko Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Rusijos dujų įmonės. Lietuva Inčukalno dujų saugykloje reguliariai laiko apie 27 milijonus m³  dujų.