Gamtinių dujų skystinimas


Suskystintos gamtinės dujos (toliau – SGD), tai skysto pavidalo dujos. Šios dujos transportuojamos ne vamzdžiais, o specialiais tanklaiviais, atgabenančiais jas į terminalus. Tam, kad būtų galima pervežti kuo didesnį jų kiekį, jos atšaldomos iki skystėjimo temperatūros, t. y.  iki –161,5°C. SGD užima 600 kartų mažiau vietos, nei dujinio pavidalo. Terminaluose vyksta dujinimo procesas – SGD yra verčiamos natūralios būsenos gamtinėmis dujomis ir vamzdžiais tiekiamos vartotojams.

 


Dujų skystinimas pagal Gamtinių dujų įstatymą yra dujų vertimas skysčiu, suskystintų dujų priėmimas, laikymas ir dujinimas.


Suskystintų  dujų sistemą sudaro:

  • terminalas gamtinėms dujoms importuoti, priimti ir dujinti;
  • papildomos paslaugos, įskaitant laikinąsias saugyklas, būtinas dujinimo ir vėlesnio pateikimo į perdavimo sistemą procesui vykti (išskyrus bet kurią suskystintų dujų terminalų dalį, naudojamą gamtinėms dujoms laikyti).

Suskystintų dujų sistema dar vadinama suskystintų dujų įrenginiais.

Iki 2014 m. Lietuva neturėjo dujų tiekimo alternatyvų – dujos Lietuvai buvo tiekiamos vieninteliu vamzdynu iš Baltarusijos, o dujų tiekimo pajėgumai iš Latvijos Inčukalnio dujų saugyklos, sutrikus tiekimui per Baltarusiją, yra nepakankami. Lietuvoje įgyvendinus SGD terminalo projektą atsirado galimybė turėti alternatyvų dujų šaltinį ir sukurti sąlygas atsirasti dujų rinkai. SGD terminalo pagrindinė funkcija – priimti ir saugoti SGD, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą (SGD terminalas neteikia gamtinių dujų skystinimo paslaugų). SGD terminalas yra įrengtas pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje, ties Kiaulės nugaros sala.


Už suskystintų dujų įrenginių eksploatavimą  yra atsakingas suskystintų dujų sistemos operatorius AB Klaipėdos nafta.
Nepertraukiamą SGD terminalo veiklą Lietuvoje užtikrina paskirtasis tiekėjas UAB LITGAS.

 SGD terminalą ir su juo susijusią infrastruktūrą sudaro:

  • SGD laivas – plaukiojančioji suskystintųjų  dujų saugykla;
  • krantinė, skirta SGD laivui-saugyklai prisišvartuoti;
  • SGD terminalo jungtis – dujotiekis, kuriuo dujos iš SGD terminalo tiekiamos į dujų perdavimo sistemą. 

Šaltinis: „Klaipėdos naftos“ nuotr./„Klaipėdos naftos“ vizualizacija


Dujų skystinimo paslaugos kainas reguliuoja Komisija, nustatydama šių paslaugų kainų viršutines ribas. Dujų skystinimo paslaugos kainas ir tarifus nustato operatorius, o Komisija, patikrinusi jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, jas skelbia savo svetainėje www.regula.lt.
Dujų skystinimo veikla yra licencijuojama.