Gamtinių dujų skirstymo sistema

Gamtinės dujos (toliau dujos) Lietuvoje transportuojamos perdavimo ir skirstymo sistemomis. Dujų perdavimo dujotiekiuose esantis dujų slėgis dujų kompresorių stotyse pakeliamas, o dujų skirstymo stotyse sumažinamas. Už šių stočių prasideda skirstomųjų dujotiekių operatoriaus veikla. Tam, kad kiekvieną iš mūsų pasiektų dujos skirstomaisiais dujotiekiais, dujų slėgio reguliavimo įrenginiai sumažina dujų slėgį.Taigi dujų skirstymo sistemą sudaro:

  • žemo slėgio vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio dujų skirstymo stočių pristatyti iki dujų vartotojo sistemų;
  • statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

Skirstymo sistemos naudotojai gali būti tiek paprasti (buitiniai) vartotojai, tiek dujų tiekimo įmonės, tiek ir prie skirstymo sistemos prijungtos kitos skirstymo įmonės. Už dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, plėtrą konkrečioje teritorijoje, sujungimą su kitomis sistemomis, už ilgalaikio sistemos pajėgumo užtikrinimą atsakingas dujų skirstymo operatorius.
Skirstymo sistemoje dujos yra odoruojamos, nes jos ir metanas savaime yra bekvapės dujos, todėl prieš paduodant gyventojams gamtinėms dujoms suteikiamas kvapas, daugiausia merkaptanais – cheminėmis medžiagomis, į kurių sudėtį įeina siera.

Šiuo metu dujų skirstymo veiklą vykdo 6 bendrovės – AB ESO, AB agrofirma Josvainiai, UAB Intergas, UAB Fortum Heat Lietuva, UAB Druskininkų dujos (nuo 2016 m. spalio 1 d.  įmonės gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo licencijos nebegalios) ir AB Achema, tačiau vartotojai negali rinktis, kadangi visos įmonės veikia skirtinguose regionuose.

Jeigu dujų tiekimo įmonės veikla yra sustabdoma, skirstymo sistemos operatorius privalo užtikrinti garantinį tiekimą vartotojams, esantiems jam išduotoje skirstymo licencijoje nustatytoje teritorijoje.