Gamtinių dujų perdavimo sistema

Gamtinės dujos (toliau  dujos) Lietuvoje transportuojamos perdavimo (transportavimas aukšto slėgio vamzdynais) ir skirstymo (transportavimas žemo slėgio vamzdynais) sistemomis. Į Lietuvą tiekiamos ir į kitas šalis perduodamos dujos pirmiausia yra apskaitomos dujų apskaitos stotyse. Vėliau perdavimo dujotiekiuose esantis dujų slėgis dujų kompresorių stotyse pakeliamas, o dujų skirstymo stotyse  sumažinamas. Už šių stočių prasideda skirstomųjų dujotiekių operatoriaus veikla. Dalis stambių pramonės įmonių ar šiluminių jėgainių dujas gauna tiesiai iš perdavimo dujotiekio.

 
Taigi  dujų perdavimo sistemą sudaro:

  • magistralinių dujotiekių vamzdynai,
  • dujų kompresorių stotys,
  • dujų apskaitos ir skirstymo stotys,
  • dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai,
  • duomenų perdavimo ir ryšio sistemos.


AB Amber Grid
 perdavimo sistema sujungta su Latvijos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities dujų perdavimo sistemomis, Klaipėdos suskystintų dujų terminalu ir Lietuvos skirstymo sistemų operatorių sistemomis.

Lietuvoje įrengtos 66 dujų skirstymo stotys. Jungtyse su kitų valstybių perdavimo sistemomis Lietuvos teritorijoje įrengtos dvi dujų apskaitos stotys, reikiamus dujų slėgio parametrus užtikrina Panevėžio ir Jauniūnų dujų  kompresorių stotys.

Už saugų  dujų perdavimo sistemos eksploatavimą ir plėtrą atsakingas Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius  AB Amber Grid.

Dujos į Lietuvą šiuo metu tiekiamos per Klaipėdos SGD terminalą ir iš Rusijos. Dujų tranzitas per Lietuvos teritoriją vykdomas tik į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, t. y. kertant išorines Europos Sąjungos sienas. Tam tikrais atvejais dujos gali būti transportuojamos ir per Latviją.

 

 Šaltinis: www.ambergrid.lt

Dujų perdavimo paslaugos kainas reguliuoja Komisija, nustatydama šių paslaugų kainų viršutines ribas. Dujų perdavimo paslaugos kainas ir tarifus nustato operatorius, o Komisija, patikrinusi jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, jas skelbia savo svetainėje www.regula.lt.

Dujų perdavimo veikla yra licencijuojama.