Kas yra dujų rinkos dalyviai?

 Gamtinių  dujų (toliau – dujos) sektorius apima dujų gavybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, skystinimą ir laikymą. Lietuvos dujų sektoriuje galima išskirti šias veiklas: dujų perdavimas (t. y. dujų transportavimas perdavimo sistema arba magistraliniais vamzdynais), skirstymas (dujų transportavimas skirstymo sistemoje), skystinimas (dujų vertimas skysčiu arba jų išdujinimas) ir tiekimas. Kiekviena iš šių veiklų turi daugelį komponentų. Norint suprasti šių veiklų visumą, reikėtų sužinoti, kokie yra dujų rinkos dalyviai.

Lietuvos dujų sektorių sudaro:

Perdavimo sistemos operatorius atsakingas už dujų perdavimą (t. y. transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Operatorius dujų perdavimo veikla verčiasi licencijoje nurodytoje teritorijoje.

Skirstymo sistemos operatorius atsakingas už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos saugumą ir patikimumą, atnaujinimą bei plėtrą, užtikrina naujų vartotojų prijungimą prie skirstomojo tinklo. Operatorius dujų skirstymo veikla verčiasi licencijoje nurodytoje teritorijoje.

Dujų tiekėjai parduoda dujas biržoje ir (ar) pagal dvišales sutartis –  dujų vartotojams (buitiniams ir nebuitiniams ).

Dujas galima įsigyti dujų biržoje, t. y. biržos dalyviams nebūtina kreiptis į dujų tiekėją, pritrūkus dujų ar turint jų perteklių. Dujų biržoje pirkti ir parduoti dujas gali visi dujų rinkos dalyviai, įskaitant ir vartotojus.

Dujų vartotojai yra visi, kurie dujas vartoja kaip energiją – nuo įvairių pramonės įmonių, prekybos centrų, įstaigų iki privačių namų ar butų, t. y. vartotojai gali būti visi tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Vartotojai už suvartotas dujas atsiskaito su dujų tiekėjais, o už transportavimo paslaugas – su perdavimo arba skirstymo sistemų operatoriais (priklausomai nuo to, su kuo vartotojas yra sudaręs sutartis). Kiekvienas dujų vartotojas turi sudaryti sutartį su dujų tiekėju tam, kad galėtų pirkti / vartoti  dujas, išskyrus atvejus, kai dujos perkamos dujų biržoje.