Ką turėtumėte žinoti apie dujų tarifą?

Mokesčių suma priklauso nuo per mėnesį išnaudoto gamtinių dujų (toliau – dujų) kiekio. Bet įtakos sumos dydžiui turi ir dujų tarifas. Dujų tarifas susideda iš dviejų dalių:

  • Jūs mokate pastovaus dydžio mėnesinį mokestį (pastovioji dalis), nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio
  • ir už suvartotą dujų kubinių metrų kiekį (kintamoji dalis).

 

  • Pastoviąsias sąnaudas Jūs mokate nepriklausomai nuo to, kokį dujų kiekį suvartojate. Ši tarifo dalis nustatyta todėl, kad dujų įmonė, net jeigu Jūs laikinai ir nevartojate dujų, privalo prižiūrėti dujų tinklus, palaikyti pastovų dujų slėgį vamzdynuose, atlikti dujų vamzdynų ir įrenginių techninę priežiūrą, išlaikyti personalą ir kt. Šią tarifo dalį padengia visi vartotojai.
  • Kintamąją tarifo dalį sudaro importuojamų dujų kaina, išlaidos jų pristatymui iki vartotojo (perdavimas ir skirstymas vamzdynais),  technologiniai nuostoliai ir kt.

Dujų tarifas susideda iš:

        Pagal suvartojamą dujų kiekį įmonė buitinius vartotojus diferencijuoja ir nustato kainas atskiroms grupėms:

Gyventojams nustatytą tarifą sudaro prognozuojamų dujų importo, konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo kainų suma ir skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių   dujų (produkto) kainų suma.

 


Dujų kainą ir tarifus nustato pats tiekėjas 6 kalendoriniams mėnesiams. Komisija patikrina, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai. Jeigu Komisija nustato, kad paslaugos teikėjo pateiktos paslaugų kainos ir tarifai yra nustatyti nesilaikant reikalavimų arba kad yra diskriminuojami vartotojai, nurodo klaidas, kurias paslaugų teikėjas turi ištaisyti. Reikalavimus atitinkančios dujų kainos ir tarifai skelbiami Komisijos svetainėje.

UAB Lietuvos dujų tiekimas  tarifų kainas buitiniams vartotojams galite pamatyti čia.