Iš ko susideda dujų rinkos kaina?

Kiekvieną mėnesį mokėdami už gamtine dujas (toliau – dujas) arba sulaukę naujienų apie dujų kainos pokyčius dažnai nesusimąstome apie tai, už ką iš tiesų mes mokame, iš ko susideda dujų kaina ir kaip, kokiu būdu ji yra nustatoma. Norėdami geriau suprasti, už ką mokame, panagrinėkime detaliau, iš ko susideda dujų kaina.

Dujų kainą sudaro šios dalys:

  • tiekimas (importas),
  • transportavimas,
  • saugumo dedamoji,
  • mokesčiai ir akcizas.

Didžiausią  dujų kainos dalį sudaro dujų tiekimo dalis, į ją įskaičiuojama įsigijimo (importo) kaina ir tiekėjo veiklos sąnaudos. 2011 m. Gamtinių dujų įstatyme buvo numatytas visiškas dujų  perdavimo  veiklos  ir kontrolės  atskyrimas  nuo  dujų  tiekimo  ir gavybos veiklų,  siekiant  išvengti  galimo  interesų  konflikto. Taigi dujų importo kaina ir tiekimo (dujų pardavimas vartotojams) paslaugos nėra reguliuojamos Komisijos ir veikia konkurencijos sąlygomis. 

Dujų transportavimo kainą sudaro dujų perdavimo paslaugos ir  dujų skirstymo paslaugos.
Kiekvienais metais Komisija transportavimo paslaugos kainą patvirtina ir skelbia savo svetainėje, t. y. Komisija nustato tokių kainų viršutines ribas, o konkrečią kainą, neviršijančią Komisijos nustatytosios, pats paslaugos teikėjas.

 


Dujų skirstymo kainos diferencijuojamos į septynias kainų grupes. Priklausomai nuo vartotojui ar objektui per metus skirstomo dujų kiekio, jis priskiriamas tam tikrai kainų grupei. Skirtingiems dujų skirstymo kainų pokyčiams grupėse įtakos turi skirstomų dujų kiekio, vartotojų skaičiaus ir kitų parametrų pasikeitimai.

 

Skaičiuojant dujų transportavimo kainų viršutines ribas, į skaičiavimus įtraukiamos būtinosios dujų įmonės sąnaudos, kurios susidaro vykdant pagrindinę ūkinę-finansinę veiklą ir investicijų programas.

2014 m. Lietuvoje įgyvendintas SGD terminalo projektas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą SGD terminalo darbą, į dujų kainą yra įtrauktos būtinosios SGD terminalo eksploatavimo sąnaudos (t. y. nusidėvėjimo, remonto, techninės priežiūros, mokesčių, administracinės, rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, plaukiojančios SGD saugyklos nuoma ir t. t.), paskirtojo tiekėjo ir apskaitos administravimo sąnaudos. Šios sąnaudos Komisijos nustatyta tvarka įtrauktos kaip papildoma kainos dedamoji (tiekimo saugumo dedamoji) prie dujų perdavimo kainos.

SGD terminalo saugumo dedamoji Komisijos yra nustatyta 2015–2019 m. laikotarpiui ir gali būti koreguojama ne dažniau kaip kartą per metus.

Mokėdami už dujas, kartu sumokate ir pridėtinės vertės mokestį (21 proc.). Nuo 2016 m.  centralizuotam šildymui naudojamos dujos yra apmokestintos akcizu.